Anno 2015, dijkverlegging bij het voormalig Steenfabriek Malburgen.

Verlegging Rijnbandijk bij Bakenhof te Arnhem

De initiatiefnemers zijn voornemens om de dijk langs de zuidoever van de Nederrijn ter hoogte van de Arnhemse wijk Malburgen-Oost te verbeteren. De dijkverbetering wordt aangegrepen om ruimte te geven aan de rivier door de dijk volgens het voorkeursalternatief 200 meter terug te leggen. Een nevendoelstelling is de ruimte buiten de nieuwe dijk te gebruiken voor natuurontwikkeling.

Translate »