OPROEP van Henri Burgers

Oproep van Henri Burgers, die zoek namen van fam Burgers die op steenfabriek malburgen hebben gewoond ,waarvan 1 naam Karel heette .

Wie kan Henri hiermee helpen om zijn stamboom compleet te maken.

Stuur je reactie naar geert.braam@steenfabriekmalburgen.nl

Translate »