Vertelt door dhr. Hogenberg van de Bakenhofweg

 

Wij zijn hier in 1965 komen wonen. Het was hier een kleine gemeenschap met een aantal boerderijen. Helaas moesten de boerderijen die aan de dijk stonden verdwijnen, want men vond dat deze de dijk ondermijnden en men wilde geen dijkbebouwing in die tijd. Tegenwoordig bouwt men wel aan de dijk. Het is jammer dat die boerderijen verdwenen zijn, want ze waren van historische waarde omdat deze stamden uit de 15de eeuw. Een van die boerderijen was het tolhuis. Dit was de boerderij van de heer de Bruin.

Toen wij hier kwamen wonen was alles bijna zoals het oude dorp Malburgen was. In de loop van de tijd is hier veel verdwenen, en dat is jammer want dit oude dorp was de grondlegger van het hedendaagse Malburgen. De steenfabriek heeft hier ruim 99 jaar gestaan en stond tussen de Bakenhofweg en de wijk Malburgen.

Dhr.  Hogenberg Het is eigenlijk vreemd dat men hier de oude boerderijen heeft af gebroken en in het Openluchtmuseum juist dit soort huizen op bouwt. Helaas is hier van de originele bouw weinig meer terug te vinden. Toch is het hier een interessant gebied, dat van groot belang is voor de tegenwoordige wijk Malburgen. Waarom zult u zich afvragen. De geschiedenis van Malburgen begint hier zijn oorsprong. Een groot deel van deze geschiedenis kunt u nalezen in de Historische Kring Huessen, want vroeger hoorde dit gebied bij Huissen.

Wij betrokken in die tijd ook onze elektra en water vanuit Huissen. Bij het bewerken van het land zijn wij diverse archeologische vondsten tegen gekomen zoals een oud zwaard, verschillende kannetjes, pijpenkoppen en geraamtes en er zit nog veel meer in de grond.

De uiterwaarden waren toen een stuk smaller. Tegenwoordig kun je via de dijk, maar dat was toen niet het geval. De steenfabriek nam een groot deel van de tegenwoordige uiterwaarden in beslag. Toen er in 1995 hoog water kwam en de dijk een zwakke schakel in het geheel vormde, besloot de gemeente Arnhem om de dijk te verleggen. Dit in samenspraak met Rijkswaterstaat in het kader van ruimte voor de rivier. De Rijn was hier op zijn smalst. Bij de dijkverlegging zijn er interessante gegevens boven water gekomen. Men was op de hoogte van de geschiedenis maar deze werd toen zichtbaar. Tijdens de dijkverlegging vond men veel pijpenkoppen en restanten die vermoedelijk van het kasteel waren. Ook vond men scherven, potten en wat ik het mooiste vond geraamten. Hier was vroeger een kerkhof. Gelukkig heeft Rijkswaterstaat het oude stukje dijk laten liggen wat van groot belang was en is voor het hedendaagse Malburgen. Dit stuk dateert al vanaf 1886 en gaf precies weer waar het kasteel gestaan heeft en de ligging van het oude dorp. Het zou toch jammer zijn als dit oude stukje dijk niet op de monumentenlijst zou komen.

We wonen hier dus in een zeer belangrijke hoek van Malburgen en we genieten iedere dag. Het is hier nu relatief rustig ook al gebeuren er wel dingen die het daglicht niet verdragen. We genieten van de uiterwaarden en de nu nog weidse blik die deze bieden. Er komen hier veel beschermde vogels en planten voor. Het zou toch jammer zijn als dit alles verdwijnt

Vertelt door dhr. Hogenberg van de Bakenhofweg.

Translate »