Pleyweg in 1987 werd Immerlooplas in tweeën gedeeld.

Steenfabriek Malburgen
De klei in de polder was goed voor de baksteenindustrie. Vanaf omstreeks 1850 werd hier
door de familie Terwindt klei gewonnen, waardoor de plas en het patroon van dijkjes
ontstonden. De klei werd per locomotief over een smalspoor naar de Steenfabriek Malburgen
gebracht. Na de bouw van de Pleyweg in 1987 werd Immerlooplas in tweeën gedeeld.
In deze periode werd de fabriek ontbonden als gevolg van verdere stadsuitbreiding, het
gebrek aan tichelgaten en de concurrentie in de straatsteensector. In 1992 is de kleiwinning
gestopt en werden de plassen verkocht aan de gemeente.

 

In het voormalige uiterwaardengebied van de Rijn, ofwel de stadswaarden van Arnhem, ligt
park Immerloo – De Wheme. Het park is ongeveer 100 ha groot, ongeveer ter grootte van
park Zijpendaal. De Pleyweg verdeelt het gebied ruimtelijk in tweeën. De noord- en zuidplas
zijn kleiwinplassen, waar de voormalige steenfabriek nabij De Bakenhof de klei won. Het
noordelijke parkgebied heet De Wheme. Het zuidelijke parkgebied heet Immerloopark, het
eerste stadspark van Arnhem Zuid.

Beheervisie Park Immerloo – De Wheme 2014 – 2023
Een visie op het beheer van park Immerloo, De Wheme en de plassen

Translate »